ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดพิษณุโลก

ต้องการแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพิษณุโลก

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.1 ไร่
ที่ตั้ง : ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.5 ไร่
ที่ตั้ง : ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-80.2 ไร่
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-91 ไร่
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-92.6 ไร่
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-73.4 ไร่
ที่ตั้ง : หัวรอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-36.1 ไร่
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-39.5 ไร่
ที่ตั้ง : สมอแข เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ประเภท : โรงเรือน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-35.3 ไร่
ที่ตั้ง : ท่างาม วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพิษณุโลก เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพิษณุโลก ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพิษณุโลก ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก